अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि आधार व्याजदरमै कर्जा पाइने, ५० करोड रुपैयाँको कर्जा सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को महामारीको समयलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिन प्लान्ट स्थापनका लागि आधार व्याजदरमै कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले ९ महिना अवधिको मौद्रिक समिक्षा गर्ने क्रमममा नेपालमा हाल सञ्चालमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्वीड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।

नेपालमा हाल सञ्चालमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।

Related Posts